Wykaz kar za złamanie Regulaminu My Fantasy Online.

PRZEWINIENIE KARA UWAGI
typ kary pierwszy raz drugi następny
Nazwa gracza, avatar lub prezentacja skrajnie niepasująca do charakteru gry, zawierająca reklamę, reflinki lub utrudniająca identyfikację.

więzienie

1 dni 7 dni 14 dni W przypadku nicka:
- przymusowa zmiana

W przypadku prezentacji lub avatara
- zostaną one usunięte

Reflinki dotyczą zarówno innych gier jak również My Fantasy.

Za wielokrotne naruszanie tego punktu regulaminu możliwa banicja.
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - - -
ban na chat - - -
Niecenzuralna lub obrażająca innych graczy nazwa użytkownika, avatar lub prezentacja.

więzienie

3 dni 14 dni 30 dni W przypadku nicka:
- przymusowa zmiana

W przypadku prezentacji lub avatara
- zostaną one usunięte

Za wielokrotne naruszanie tego punktu regulaminu możliwa banicja.
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - - -
ban na chat - - -
Prośba o udostępnianie i/lub udostępnianie innemu graczowi jakichkolwiek informacji niezbędnych do zakupu/doładowania punktów MF

więzienie

30 dni - - Dotyczy między innymi:
- treści SMS jaką należy wysłać, aby doładować punkty MF
- kodów potwierdzających SMS
- numerów telefonów

SMS'y można wysyłać jedynie na swoją postać oraz jedynie ze swojego telefonu komórkowego.
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - TAK TAK
ban na chat - - -
Proszenie innych graczy o podanie hasła do konta i/lub obiecywanie za to korzyści.

więzienie

30 dni - - -
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - TAK TAK
ban na chat - - -
Używanie zdobytych (w jakikolwiek sposób) danych dostępowych do konta innego gracza bez jego zgody i wiedzy.

więzienie

- - - -
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban TAK TAK TAK
ban na chat - - -
Jakiekolwiek próby podszywania się pod Game Master'a lub Administratora.

więzienie

- - - -
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban TAK TAK TAK
ban na chat - - -
Celowe i/lub wielokrotne obniżanie poziomu (w jakikolwiek sposób).

Dotyczy tylko światów moderowanych.

więzienie

14 dni 30 dni - -
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - - TAK
ban na chat - - -
Celowe i/lub wielokrotne przekazywanie punktów doświadczenia (w jakikolwiek sposób).

Dotyczy tylko światów moderowanych.

więzienie

14 dni 30 dni - Kara więzienia dotyczy obu stron - oddającego i przyjmującego.
Przekazane punkty doświadczenia zostaną odebrane.
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - - TAK
ban na chat - - -
Celowe i/lub wielokrotne przekazywanie punktów rankingowych (w jakikolwiek sposób).

Dotyczy tylko światów moderowanych.

więzienie

14 dni 30 dni - Dotyczy obu stron - oddającego i przyjmującego. Dotyczy zarówno punktów rankingowych jak i punktów PvP. Karze podlegają również przelewy pomiędzy dwoma postaciami tego samego gracza.
złoto - - -
exp - - -
rank -50 % -100 % -
ban - - TAK
ban na chat - - -
Celowe i/lub wielokrotne przekazywanie złota innemu graczowi poprzez celowe operacje na targu.

Dotyczy tylko światów moderowanych.

więzienie

7 dni 30 dni - Kara więzienia dotyczy tylko kupującego. Transakcja jeszcze nie dokonana zostaje anulowana. Transakcja już dokonana powoduje ukaranie obu stron karą goldową w wysokości wartości transakcji.

Transakcje mieszczące się w limicie ceny nie będą uznawane za przelew.
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - - TAK
ban na chat - - -
Przekazywanie złota innemu graczowi poprzez celowe walki.

Dotyczy tylko światów moderowanych.

więzienie

7 dni 30 dni - Kara więzienia dotyczy obu graczy. Dodatkowo obaj gracze dostają karę goldową w wysokości przekazanej kwoty.
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - - TAK
ban na chat - - -
Multikonto (konto główne)

Dotyczy tylko światów moderowanych.

więzienie

14 dni - - Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, żeby zapobiec karom dla graczy np. grających w jednej sieci osiedlowej (to samo IP)
złoto -50 % - -
exp -25 % - -
rank -100 % - -
ban - TAK TAK
ban na chat - - -
Multikonto (konta dodatkowe)

Dotyczy tylko światów moderowanych.

więzienie

- - - -
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban TAK TAK TAK
ban na chat - - -
Celowe wykorzystywanie błędów w grze i/lub nie powiadomienie o nich.

więzienie

30 dni - - Dodatkowo wszystkie korzyści będą cofnięte.
W przypadku wyjawienia mechanizmów korzystania z błędu kara więzienia/banicji będzie anulowana.
W przypadku dobrowolnego zgłoszenia poważnego, niewykrytego wcześniej błędu będą przyznawane nagrody!
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - TAK TAK
ban na chat - - -
Spamowanie na czacie (bez przekleństw) np. powtarzanie tej samej wypowiedzi czy reklamowanie innych stron.

więzienie

- - - Dodatkowe wytyczne dotyczące zachowania na czacie są dostępne tutaj.
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - - -
ban na chat 3 dni 14 dni 360 dni
Używanie niecenzuralnych słów i/lub obrażanie innych użytkowników na czacie w jakiejkolwiek formie (dosłownej lub domyślnej).

więzienie

- 7 dni 30 dni Każda forma obraźliwej/niecenzuralnej wiadomości podlega karze, również w przypadku "gwiazdkowania" słów obraźliwych/wulgarnych, stosowania skrótów itp.

Dodatkowe wytyczne dotyczące zachowania na czacie są dostępne tutaj.
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - - -
ban na chat 7 dni 14 dni 360 dni
Używanie czata bądź prezentacji do organizowania niedozwolonych praktyk w grze.

więzienie

3 dni 14 dni - W przypadku, gdy te praktyki dojdą do skutku są one oddzielnie karane.

Dodatkowe wytyczne dotyczące zachowania na czacie są dostępne tutaj.
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - - TAK
ban na chat 7 dni 30 dni -
Sprzedaż/Kupno/Wymiana/Przekazanie/Przyjęcie/Współdzielenie konta własnego lub jakiegokolwiek innego.

więzienie

- - - -
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban TAK TAK TAK
ban na chat - - -
Używanie obraźliwych i/lub niecenzuralnych słów w stosunku do GM'a lub Administratora.

więzienie

7 dni 30 dni - Kary dotyczą wszelkich kanałów komunikacji dostępnych w grze (łącznie z nickiem, prezentacją itp.)
Ukaranie może nastąpić jedynie na wniosek poszkodowanego. Poszkodowany może również zgłosić wniosek o wycofanie kary.
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - - TAK
ban na chat - - -
Zastraszanie, szantaż, próby przekupienia (GM'a lub innego gracza).

więzienie

30 dni - - -
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - TAK TAK
ban na chat - - -
Rozpowszechnianie (w jakiejkolwiek formie) nieprawdziwych informacji nt. bonusów w grze, ukrytych błędach czy innych korzyściach

więzienie

14 dni 30 dni - Nie ma znaczenia czy osoba rozpowszechniająca fałszywe informacje ma z tego tytułu korzyści czy nie.
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - - TAK
ban na chat - - -
Próba Sprzedaży/Kupna/Wymiany/Przekazania/Przyjęcia/Współdzielenia konta własnego lub jakiegokolwiek innego.

więzienie

30 dni - - -
złoto - - -
exp - - -
rank - - -
ban - TAK TAK
ban na chat - - -

UWAGA!
  • Dodatkowe wytyczne dotyczące zachowania na czacie są dostępne TUTAJ.
  • W przypadku przyłapania gracza na więcej niż jednym przewinieniu kary sumują się.
  • W wyjątkowych sytuacjach (dobrze umotywowanych) kary mogą być zwiększone/zmniejszone.
  • Na światach niemoderowanych kara może zostać rozszerzona na wszystkie postacie, którymi posługuje się gracz.