Różnice pomiędzy światem moderowanym, a niemoderowanym:

  1. Świat moderowany - obowiązują wszystkie punkty Regulaminu i Wykazu Kar.

  2. Świat niemoderowany - nie obowiązuje punkt Regulaminu dotyczący multikont oraz niektóre kary wymienione w Wykazie Kar (kary te oznaczono stosowną informacją). Pozostałe punkty Regulaminu oraz Wykazu Kar obowiązują bez zmian.